Kupac
Adresa Mjesto
E-mail Telefon
Šifra Naziv Jedinica         Pakiranje Količina Cijena Rabat Iznos
773317 kg 25.00 2.90 0