Home > PODUZEĆE > Kvaliteta i certifikati
Politika kvalitete

Politika kvalitete I.T.V. d.o.o. Most Raša vezana je uz strategiju Uprave za provedbu sustava radnji i postupaka, koji vode k konstantnom poboljšanju poslovanja, uz jamstvo konstantne visoke kvalitete proizvoda, suradnju s kupcima i poštivanje propisa.

Za provođenje ove politike i postizanje postavljenih ciljeva, razvijen je sustav kontrole proizvodnje, u procesu implementacije i održavanja.

Politika kvalitete podliježe konstantnoj reviziji i ažuriranju, u svrhu poboljšanja kako bi se moglo odgovoriti na sve zahtjeve a usmjerena je ka slijedećem:
  • Postizanje čvrste pozicije na domaćem i međunarodnom tržištu, ponudom visokokvalitetnog i konkurentnog proizvoda.
  • Zadovoljavanje u najvećoj mjeri zahtjevima i očekivanjima kupaca.
  • Pridobivanje novih kupaca.
  • Konstantno poboljšanje kvalitete proizvoda, sukladno domaćim i europskim propisima i standardima.
  • Pravovremene i primjerene mjere prevencije, u cilju izbjegavanja rizika i savladavanja nesukladnosti sustava.
  • Konstantna optimizacija tehničke podloge i infrastrukture, težeći ka poboljšanju organizacije.
  • Postavljanje visokih zahtjeva dobavljačima, u cilju poboljšanja proizvoda koji se nudi na tržištu.
  • Konstantno povećanje stručnosti, profesionalnog razvitka i motivacije zaposlenih.
  • Osiguranje zdravih i sigurnih uvjeta rada, kao i programa socijalne dobrobiti.
  • Očuvanje okoliša.
Uprava je odgovorna za objavu, pojašnjavanje i primjenu politike kvalitete, kao i za realizaciju postavljenih ciljeva u određenim rokovima. Uprava se obvezala, kroz primjenu politike kvalitete, zadovoljavati zahtjeve kupaca i konstantno poboljšavati učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom.

ISO 9001
ISO 14001