Home > SERVIS > Uvjeti za izdavanje jamstva za objekte do 600 m²
Murexin AG
Uvjeti za izdavanje jamstva za objekte do 600 m2

Zahtjev šalje investitor proizvođaču u pisanom obliku ili emailom (mail: info@itv-murexin.hr) u roku od 4 mjeseca od datuma izdavanja prvog računa.

Uvjeti za izdavanje jamstva

1. Certificirani izvođač od strane Murexina

2. Fakture trgovca na kojima se vidi koje su komponente kupljene o Na fakturi vidljivo ime investitora o Ručno dodati ime investitora i ovjeriti žigom trgovine

3. Po dvije fotografije svake faze radova (1. lijepljenje; 2. armaturni sloj s jasno vidljivom mrežicom i debljinom sloja; 3. postavljanje izolacije oko prozora; 4. nanošenje završnog sloja; 5. završeni objekt sa svih strana)